Vorem com creix aquest Blog…

Escrit en valencià principalment, també tindrà entrades en castellà i potser que en italià o françés.

El tema és: Les barques, i açò és per la meua afició a aquest tipus de vaixell, sobre tot d’els que duen vela llatina. Com la que portaba el meu iaio.

Sempre he tingut el gust de, al menys de somiar en barques de vela llatina, molt valencianes percert, però pareix ser que oblidades per tots.

Per altra banda, també és el intent de, aprofitant aquest tema, escriure en valencià.