Potser no siga del tot correcte, però pel que veig a Internet, el bot, tant de fusta com de altres materials, duu la popa en espill. També a la proa, el cap de moro no existeix o és molt xicotet.

Hi ha bots que són de regates i així es denominen en diferents Blog i llocs.  Com podem vore en aquesta pàgina.

És bén cert que tenen una forma molt atractiva, tant com els llaüts, sardinals, i demés barques tradicionals.

Bots de regates.

Bots de regates.

Es tracta d’una embarcació menor probablemente heretada de la dominació anglesa a les illes Balears i altres llocs del Mediterrani, i potser també a l’Atlantic. Com he dit, la principal característica és la falta de nas i que té la popa recta, en espill.