La relació entre València i la mar, més concretament entre la cultura del nostre país i les seues tradicions marineres ha sigut prou estreta en el passat, i això ho podem deduïr del fet de què hi ha una manera de navegar que duu el malnom de “a la valenciana”.

Aquesta modalidtat realment és una empopada, és a dir, que entra el vent per la popa de l’embarcació. També estaríem navegant a la mala, amb la vela sobre el pal. I per altra banda, es tractaria de una navegació a l’orsa llarga, en la que el puny del car està mot alt, formant  l’entena una creu sobre el pal.

A la valenciana dons, és navegar d’empopada, a la mala i a l’orsa llarga, les tres coses alhora.

L'Alzina navegant a l'orsa llarga..

L'Alzina navegant a l'orsa llarga.

No conec ben bé d’ha on procedís “a la valenciana”; si de les barques de l’Albufera o de les que navegàven a la mar, però, el que no hi ha cap dubte és, que tant si és un nom surgit de València com si és forani, fa referencia a les nostres terres, i mars.