Barques a la Platja d’Oliva.

Una imatge de “Maite la de Piles“, (un pseudónim), presa de Twitter, que em fa pensar en com seria eixa imatge a la platja de València, al Cabanyal, la Malvarrosa o a la platja de Pinedo.

Bàsicament seria molt pareguda, amb les barques de vela, les cases de la gent dels poblats marítims i les casetes de bany dels que feen l’estiu a la platja.

Jo he conegut les barques a la platja però, no duien vela llatina; eren, bots de rem i a motor, que feen les peixqueres a prop.