Vorem com creix aquest Blog…

Escrit en valencià principalment, també tindrà entrades en castellà i potser que en italià o francés.

El tema és: Les barques, i açò és per la meua afició a aquest tipus de vaixell, sobre tot d’els que duen vela llatina. Com la que portaba el meu iaio.

Sempre he tingut el gust de, al menys de somiar en barques de vela llatina, molt valencianes percert, però pareix ser que oblidades per tots.

Per altra banda, també és el intent de, aprofitant aquest tema, escriure en valencià.

Encara que ho parega, no preten ser un Blog amable, costumbrista o folklòric, questió aquesta, el folklorisme, que pareix ser agrada molt a alguns valencians. Pretén també ser crític, sobre tot en allò que respecta al nostre patrimoni cultural i que estem deixan predre.

Oblidem coses importants, part de la nostra cultura i no és per casualitat que tingam els ulls ficats en altres metes. Potser ens falte maduresa social. ¿És realment el que volem?

Respecte a les il·lustración que apareixen al meu Blog, algunes són meues i altres són tretes d’Internet, per la qual cosa, entenc que són de domini públic.

No volem fer una còpia exacta, “cortaipega” d’altres Blog, així que, qualsevol material ací esposat serà editat ex profeso per aquest lloc, entenet que, al tractarse de material d’accés públic i que es troba al abast de qualsevol persona, es tracta de material públic, quedant limitades les nostres accions i  responsabilitat, a la sustitució o eliminació de les imatges o il·lustracions si haguera qualsevol tipus de demanda per escrit.