Vocabulari valencià-català-balear d’embarcacions tradicionals i de vela llatina:

 ** Pàgina en construcció. **

Embarcacions albuferenques

 • Albuferenc. En sentit ampli, embarcació tradicional de l’Albufera de València.
 • Barca
  • Barca de càrrega
  • Barca pescadora
 • Barquet
  • Barquet de càrrec
  • Barquet granoter – d’arrapar
  • Barquet pescador
 • Barquetot
 • Barqueta
 • Catarrogina. Embarcació originària de Catarroja. (Ravatxol?)
 • Marimatxo
 • Palmarenca. Embarcació originària de El Palmar.
 • Rabatjol. Embarcació per dur passatge. Pot tindre un espai protegit del vent amb vidres per als passatgers.

Embarcacions marines

 • Barca de mitjana
 • Barca de bou
 • Bot
 • Faluxo
 • Gussi/bussi
 • Llaüt/llagut
 • Muleta
 • Palangrera
 • Pastera
 • Quillat
 • Sardinal
 • Tequina

Parts d’una embarcació

 • Antemeneres. (Al.). Vore estemanera.
 • Arborà.
 • Arjau. (Eb.). Vore maneta del timó.
 • Bancada
 • Banc. (Eb.).
 • Banc d’arbrar. (Eb.).
 • Banc central. (Eb.). Dona consistencia i reforça l’embarcació.
 • Barregots. (Al.). Barres allargades de secció rectangular que s’alcen en la coberta en tot el seu perímetre als que va clavada l’orla. Són una prolongació de les costelles.
 • Barres de proa i de popa. (Al.). Peçes de fusta que eviten que entre l’aigua dins la barca, formant junt al palomar un marc a la abertura de la embarcació. També diem cosia a estes barres.
 • Bitons. (Eb).
 • Bordo
 • Botzina
 • Braganells
 • Cambra. (Eb.). Lloc reservat per al patró i les seues pertenencies.
 • Carena
 • Carenot
 • Cinte
 • Coberta
 • Codastr
 • Contraroda
 • Corral. (Eb.). Als grans llaüts de l’Ebre, lloc a on es situa el matxo o la mula quant no sirgava.
 • Cordó
 • Corredors
 • Cosia. Vore palomar. Vore barres de proa i de popa.
 • Dalí. (Eb.) Pal més gran i fort que la perxa.
 • Embornals
 • Escamelot
 • Escalamera
 • Escàlem
 • Escues
 • Estemanera. Barra de fusta curvada amb la que junt als medis formarien les costelles de l’embarcació.
 • Espill de popa.
 • Folre
 • Forats del bordo de davant
 • Galta. (Eb.) Part de l’embarcación a on s’escriu o posa el nom
 • Llatres
 • Maneta del timó
 • Medills
 • Mirall de popa. Vore espill de popa.
 • Orla. Estariem parlant de la barana de la nau.
 • Palomar. (Al.). Barres laterals  que sobreixen de la coberta i que eviten que entre l’aigua dins la barca. Encaixant sobre elles els quartells  tanquem la embarcació.
 • Peça
 • Peça de claus
 • Perxa. (Cas. percha). Peça allargada o pal,  feta de fusta de xop i amb un extem acabat en una forqueta de fusta de taronger en forma de ‘Y’ . S’utilitza com a mitjà de propulsió, clavant l’extrem que duu la forqueta al fang baix l’aigua i espentant l’embarcació.
 • Pic de proa
 • Pont
 • Premola
 • Primola. (Eb.). Forat a on descansa l’arbre.
 • Quartells
 • Quarters
 • Quilla
 • Redó
 • Redons
 • Rem
 • Roda de proa
 • Roda de popa
 • Sama, la. (Eb.). Llos situat a proa on dormen els peons, també es situa la cuina.
 • Sègula. (Eb.). Vore sirga.
 • Senó
 • Serreta
 • Sirga. (Eb.) Corda forta que servís per a sirgar, duur la embarcació contra la corrent del riu.
 • Sobrebordo
 • Sobreproa o dalt de proa.
 • Sobornal·let dels bordos
 • Soleta
 • Taula de popa
 • Taula de proa
 • Taulons de remar. (Eb.) Peça mòvil que es posa si ha necesitat de remar i on s’asenten el peons per fer-ho.
 • Tafarretes
 • Tapa de regala
 • Troça
 • Timó
 • Ungla. (Eb.) Part inferior de l’arbre.

Veles i aparell

 • Antena
 • Arbre
 • Batador
 • Bigota
 • Bossell
 • Botafió
 • Car
 • Cassanell
 • Caps. (Eb.). Nom que es dona a totes les cordes de l’embarcació.
 • Corda d’ascota
 • Enfloc
 • Espigó
 • Garrutxa o corriola
 • Menes
 • Mitjana
 • Pena
 • Pujament
 • Puny del car
 • Puny de la pena
 • Senal

Cultura general

 • Babord. Mirant des de popa fins la proa, la part de l’embarcació que queda a mà esquerra.
 • Daliner. Als llauts de l’Ebre, persona que es situa a proa i que duu el dalí per espentar i guiar l’embarcació.
 • Estribord. Mirant des de popa fins la proa, la partd de l’embarcación que queda a mà dreta.
 • Popa. Part de darere d’una embarcació.
 • Proa. Part de davant d’una embarcació.

Enllaços:

Imatges rel·lacionades.

Planta d'un llaüt

Planta d'un llaüt

Secció d'una embarcació.

Secció d'una embarcació.

Planta i alçada d'un llaüt mallorquí.

Planta i alçada d'un llaüt mallorquí.